اخبار واصله حکایت از آن دارد که دو گزینه غیربومی و یک گزینه بومی برای انتخاب نهایی کرسی استانداری  به هیئت دولت جهت رای اعتماد معرفی گردید


به گزارش پایگاه عدالت خواهاندر بین گزینه های غیربومی از هوشنگ بازوند استاندار اسبق لرستان و مهندس مجیدی یاد می شود که در حال حاضر هردوی این گزینه غیر بومی مورد انتقاد شدید احزاب و گروههای اصلاح طلب و حتی شهروندان گلستان می باشد از بین  گزینه های بومی سیدسبحان حسینی   فرماندار آق قلا بوده و و سپس نماینده اصلاح طلب  مجلس ششم و هفتم مردم گرگان در مجلس انتخاب شده  که گفته می شود چنانچه استاندار بومی مدنظر هیئت دولت باشد سیدسبحان حسینی با گرایش اصلاح طلبی و سابقه دو دوره مجلس شورای اسلامی و مورد حمایت احزاب اصلاح طلب و تاحدود زیادی مجمع نمایندگان استان قطعا بر این کرسی خواهد نشست.
یادآور میشود سید سبحان حسینی از افراد نزدیک به شهید قندهاری و هزارجریبی میباشد که دارای پایگاه اجتماعی نسبتا مناسبی در سطح استان می باشد و اکثریت فعالان سیاسی اجتماعی استان روی نامبرده اتفاق نظر دارند .

البته ناگفته نماند عده از خواص استان  بدلیل ثسلط آقای صادقلو به امور استان خواستار ابقای وی در استانداری میباشند

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه