غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه طی نامه ایی از زحمات هادی هاشمیان رئیس دادگستری گلستان تقدیر و تشکر کرد

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"متن نامه بدین شرح میباشد:

جناب آقای هاشمیان رئیس کل دادگستری استان گلستان

بدینوسیله از تلاش های جنابعالی در انجام وظایف محوله و عرصه مدیریت و نیل به اهداف بلند دستگاه قضائی

که همانا استقرار و گسترش عدالت اسلامی است . همچنین از اهتمام به احداث و بهربرداری از 11

واحد نمازخانه و حوزه های قضائی آن استان تقدیر و تشکر بعمل می آید .

امید است همواره در پرتو عنایت خداوند متعال و در خدمت به مردم و نظا م مقدس جمهوری اسلامی

ایران موفق و موید باشید

 

                                          معاون اول - غلامحسین محستی اژ ای

 

 

 نوشتن دیدگاه