پایگاه عدالت خواهانتصمیم مسئولین برای برکناری فضیلت و انتصاب گزینه ای بعنوان جایگزین وی برای مدیرکلی فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان جدی است.

دسته: فرهنگی ویژه

پایگاه عدالت خواهان"صدا و سیمایی که به جای دانشگاه بودن بیشتر شبیه مطربخانه بود و به جای نقد برخی رفتارها در مراسمات جشن و شادی اتفاقا خود با نمایش آن برای مخاطب عادی سازی کرد و حتی برخی مخاطبان به کنایه می گفتند با ضبط قسمتهای برنامه هیرکان می توانیم مجالس عروسی خود را برگزار کنیم!!

دسته: فرهنگی ویژه

4گزینه جدی خود را آماده می کنند تا زعامت فرهنگ و ارشاد استان گستان را بدست گیرند .

دسته: فرهنگی ویژه

درخواست احمد توکلی از رئیس‌جمهور

احمد توکلی در نامه‌ای از رئیس‌جمهور خواست که فهرست اموال و دارایی‌های خود و فرزندانش را در اختیار عموم قرار دهد.

دسته: فرهنگی ویژه