به نظر می رسد مناف هاشمی با روی آوردن به تیم سیاسی وابسته به جریان فتنه ی ۸۸و میدان دادن به گزینه هایی همچون ابوالقاسم صفوی معلوم الحال بعنوان گزینه ی فرمانداری به شدت استان گلستان و بالاخص گرگان را صحنه ی تنش های شدید سیاسی قرار داده است و بالانس سیاسی استان را به شکلی خارج از قاعده ی یک مدیریت منطقی بر هم زده است.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان" تفاوت از حرف تا عمل!کنایه ای سنگین که

غلامرضا رستمی (فرماندار دولت اصلاحات و رییس کمیته حقوقدانان ستاد دکتر روحانی در سال های ۹۲ و ۹۶ استان گلستان )نسبت به سلسله اقدامات اخیر مناف هاشمی نسبت به میدان دادن به عناصر وابسته به جریان فتنه در گلستان بکار برد!


فرماندار دولت اصلاحات در خصوص رفتار های نسنجیده ی مناف هاشمی در خصوص میدان دادن به عناصر معلوم الحال سیاسی در استان گلستان عنوان کرد:
طی چند ماه اخیر از استاندار محترم در سخنرانی ها و مو ضع گیری های مختلف مکررا از توسعه استان و بکار گیری نیروهای واجد صلاحیت در مناصب مختلف شنیده ایم اما هنگامه عمل و در این بزنگاه حساس و شرایط سخت کشور، شنیده ها حاکی از انتصاب فردی به عنوان فرماندار گرگان می باشد که نه تنها فاقد سوابق موثر اجرایی، که در صلاحیت ها و شایستگی او نیز جای شک و تردید وجود دارد.

بیشتر بخوانید

عکس/ آقای استاندار! فرماندار ناقض قانون بدرد گرگان نمی خورد / مسئولی که دو تا ماشینش یک و نیم میلیارد بیارزد، نمی خواهیم 

 


رئیس کمیته ی حقوقی ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سال های ۹۲و ۹۶در استان گلستان خطاب به استاندار و نمایندگان گرگان آقایان تربتی نژاد و هزارجریبی اظهار داشت:
آقای استاندار و نمایندگانی که با توسل به لیست امید و حمایت اصلاح طلبان به مجلس راه یافته اید، انتصاباتی از این دست مطمئنا راهی به سمت و سوی توسعه ندارد!
انتصاباتی در قالب لابی های پشت پرده و معامله های سیاسی، تبعات منفی برای کل جریان اصلاحات دارد.

این چهره ی باسابقه ی اصلاح طلب همچنین به کنایه عنوان کرده:
دوستان عزیز پایمال کردن حق الناس از این طریق ناصواب، عواقب ناگواری در پی خواهد داشت.
در هر حال به نظر می رسد مناف هاشمی با روی آوردن به تیم سیاسی وابسته به جریان فتنه ی ۸۸و میدان دادن به گزینه هایی همچون ابوالقاسم صفوی معلوم الحال بعنوان گزینه ی فرمانداری به شدت استان گلستان و بالاخص گرگان را صحنه ی تنش های شدید سیاسی قرار داده است و بالانس سیاسی استان را به شکلی خارج از قاعده ی یک مدیریت منطقی بر هم زده است.
انتهای خبر

 

 

 نوشتن دیدگاه