یکی از مسئولین استانداری  در چند وقت اخیر ادعاهای عجیبی را در برخی محافل و نزد بعضی افراد مطرح نموده است که در نوع خود جالب توجه است ‌.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"یکی از مسئولین استانداری  در چند وقت اخیر ادعاهای عجیبی را در برخی محافل و نزد بعضی افراد مطرح نموده است که در نوع خود جالب توجه است ‌.

۱. از جمله موارد عجیب ادعا شده از سوی  این مسئول  بحث نفوذ عمیق و سیطره داشتنش بر تمامی مناسبات اداره .... است .

وی قرار داشتن تعدادی از مدیران و کارشناسان اصلی بر مناصب مهم یکی از نهادهای امنیتی  را که زمانی نیروهای زیردست وی در آنجا بوده اند و در حال حاضر ارتباطات تنگاتنگی با وی دارند دلیل ادعای خود عنوان می کند .

لازم به ذکر است که این مسئول  در یک دوره زمانی با نام مستعار الف  معاون  یکی از نهادهای امنیتی استان بوده و بخشهایی از مفاسد اقتصادی و سیاسی وی به همان زمان باز می گردد که منجر به تسویه وی از اداره شده است ‌.( که جای قدر دانی از این نهاد انقلابی دارد )

۲. ادعای عجیب تر این مقام دولتی   این است که خودش و آقای  ر ج  مدیر دفتر ح آیت الله  را مغزهای متفکر و لیدر جریانات اصلی استان مطرح نموده و گفته است که همه مناسبات مهم استان اعم از جابجایی مدیران کل ، فرمانداران و مدیران استانی و شهرستانی با نظر و تایید ما انجام می شود .

در همین راستا رایزنی های گسترده برای استاندار شدن سیدمناف هاشمی و زمینه چینی ها برای دیدار وی با آیت الله نورمفیدی در گرگان و ملاقاتش با مجمع نمایندگان و سیدم ن  در تهران و ... بعنوان یک نمونه شاخص ادعا می شود .

۳. سومین ادعای عجیب مسئول مورد نظر  ، ادعای مدیریت و کنترل مدیران کل استان و فرمانداران شهرهای مختلف و رؤسای برخی دانشگاه ها است که به تبعیت محض و نوعی ترس آنها از آقایان ....و آقای ر ج   اشاره دارد .

در این زمینه گفته شده که هیچ مسئولی در استان جرأت مخالفت یا عدم تمکین از خواسته های ما را ندارد زیرا برایش هزینه سنگین خواهد داشت .

در اینجا اشاره به روابط بسیار صمیمی  این مسئول  با  آقای رج و برخی از  مهاجر جهاد ، علیمحمدی غله خالی از لطف نیست .

البته  در خصوص مفاسد مالی و اقتصادی گوناگون و تحرکات منفی این مسئول  و برخی دوستان وی وجود شنیده میشود که در زمان مناسب بدان ها پرداخته خواهد شد

 

 

 

انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.

 

 

 نوشتن دیدگاه