براساس اخبار دریافتی از منابع موثق در سفر هفته گذشته رسول منتجب نیا قائم مقام حزب منحله و فتنه گر  اعتماد ملی به استان گلستان ، یک جلسه بسیار مهم و خصوصی با همراهی سران فتنه گرگان و گلستان برگزار.....

 به گزارش پایگاه عدالت خواهان"براساس اخبار دریافتی از منابع موثق در سفر هفته گذشته رسول منتجب نیا قائم مقام حزب منحله و فتنه گر  اعتماد ملی به استان گلستان ، یک جلسه بسیار مهم و خصوصی با همراهی سران فتنه گرگان و گلستان ,هاشم مهیمنی، حسین رفعتی و صحنه گردانی حامی فتنه وانقلابی نما محمد حسین علی اصغری دبیر اتحادیه ی انجمن های اسلامی و با حضور تربتی نژاد و هزارجریبی نمایندگان گرگان در مجلس شورای اسلامی، در منزل حسین میراحمدی رییس حزب اعتماد ملی و رییس دفتر تربتی نژاد برگزار شده است ،

در این جلسه که چند نفر از اعضای حزب اعتماد ملی گلستان نیز حضور داشتند دستور جلسه (در سایه ی حضور و همراهی نمایندگان گرگان با استاندار) در خصوص فرمانداری گرگان و انتصاب ابوالقاسم صفوی فتنه گر و مشارکتی بوده است . متاسفانه نمایندگان گرگان هم متعهد و هم قسم  می شوند تا از گزینه مهیمنی در فرمانداری گرگان حمایت کنند و با تمام وجود در خدمت حزب مشارکت و تیم مهیمنی باشند.


 همچنین در این جلسه مقرر شده تا از خانم کشمیری فتنه گر و مشارکتی تندرو در معرفی برای اداره کل آموزش و پرورش گلستان جهت مدیرکلی حمایت کنند تا پازل مشارکت و فتنه گران در گرگان در حال هر چه بیشتر تکمیل شدن باشد .


در این جلسه منتجب نیا نیز بر حضور فتنه گران در تیم مدیریتی و اجرایی استان تاکید داشته و تعهد نمود با استاندار و دوستان تهران در این زمینه رایزنی و مساعدت نماید.
انتهای پیام

 

 

 

 نوشتن دیدگاه