منابع موثق خبر دادند که ابوالقاسم صفوی بزودی جانشین سید عباس حسینی در فرمانداری گرگان می شود.

به گزارش پایگاه عدالت خواهانبعد از انتصابات اخیر در حوزه فرمانداریهای غرب و شرق استان ، گویا در مرکز استان نیز اخباری مبنی بر تغییر فرماندار گرگان شنیده می شود .

سید عباس حسینی که در فروردین ماه 95 به طرز غیر منتظره ای جایگزین یحیی خاکی شده بود ، جای خود را به فرد جدیدی خواهد داد .

ابوالقاسم صفوی فرد جدیدی است که گویا قرار است بزودی به عنوان فرماندار گرگان معرفی شود .

بزودی پشت صحنه این انتصاب و شخصیتهایی که در این گزینش موثر بودند طی تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

ابوالقاسم صفوی جزو گزینه هایی بود که برای تصدی سمت شهرداری گرگان نیز ارائه برنامه کرده بود .

انتهای پیام /

 

 

 

 نوشتن دیدگاه