محمد تقی بسطامی (رئیس شاخه جوانان کارگزاران گلستان)با جسارت و در شرایطی که اصلاح طلبان منصف به شخصیت خائن و لجوج میر حسین موسوی اقرار کردند در حمایت از او پست اینستاگرامی می گذارد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"کارگزاران گلستان بر روی چه مدل نیروهایی تکیه و سرمایه گذاری دارد و چه اهدافی را دنبال می کند؟
منبع اصلاح طلب در گفتگو با خبرنگار پایگاه عدالتخواهان در پاسخ به این سوال گفت:جریان کارگزاران گلستان چند هدف عمده ی سیاسی را در دستور کار دارد که به شکلی مسلم با خطوط قرمز اسلام و مبانی انقلاب اسلامی در تضاد است.
اولین هدف این جریان حفظ و یا احیاء جریان فتنه استان می باشد.جایی که محمود ربیعی بعنوان رئیس ستاد موسوی در سال۸۸و دبیر حزب کارگزاران مسئول مستقیم این هدف شیطانی می باشد.
شما به چینش اعضای فعال کارگزاران نگاه کنید:بهزادیان،سیاوش(محمد تقی بسطامی)،محمد کیقبادی،مهدی صفایی(خواهر زاده ی هاشم مهیمنی)،علی نصیبی و جمع دیگری از سیاسیون حاشیه دار وابسته به جریان فتنه چقدر با برنامه در مقطعی در استانداری کاشته شدند.
نقطه ی مشترک بین تمام این افراد و ربیعی را باید ستاد فتنه در سال۸۸دانست.
هدف دیگر این جریان را بی شک باید حمایت از تشکل های مردم نهادی دانست که از مبانی انقلاب و خطوط قرمز حتی تصوری ندارند.مشتی سوسول و اختلاط طلب که ولو با ظاهر خاص زنان در نشست های سیاسی خود به دنبال ایجاد جاذبه های کاذب برای قشر خاکستری جامعه بویژه جوانان هستند.
این ها بر آن شده اند تا با تلفیق این جاذبه های غرب محور با عقاید سیاسی مشخص موج هایی علیه باورهای انقلابی و شرع را بپرورانند.و این همان چیزی بود که در ماجرای فتنه۸۸و اردوکشی های خیابانی به کمک سران فتنه آمد.
این منبع در قالب نکته ای جالب گفت:ربیعی و تیم کارگزاران از هیچ گروه و دسته ای برای حاکمیت افراط سیاسی در استان نمی گذرند و دست ردی به احدی از جریانات معارض با ولایت فقیه نمی زنند.و این همان چیزی است که بین این گروه و اصلاح طلبان معتقد به ولایت فقیه و خطوط قرمز انقلاب جدایی می اندازد.
شما امروز تحرکات سیاسی کارگزاران در حوزه ی جوانان،مهندسین ، بانوان ،شهرستانها و غیره را ببینید.چینش این حوزه ها چه قدر با نگاه چپ های سنتی فاصله گرفته است.
جوانانی در کارگزاران در اولویت ربیعی قرار گرفته اند که دلبستگی خاصی به سران فتنه و برخی عناصر حامی فتنه در گلستان دارند.
بعنوان نمونه محمد تقی بسطامی (رئیس شاخه جوانان کارگزاران گلستان)با جسارت و در شرایطی که اصلاح طلبان منصف به شخصیت خائن و لجوج میر حسین موسوی اقرار کردند در حمایت از او پست اینستاگرامی می گذارد.
همینطور آقای مهدی صفایی که او هم سابقه ی تندی در قبال دستگاه های انقلابی و ارزشی دارد.
و یا محمد کیقبادی که با یکی از آقازاده های گلستانی موثر در یکی از تشکل های کشوری حامی فتنه۸۸ پچ پچ ها و مراوده های خاصی دارد.
و البته آقای علی نصیبی که همه می دانند چطور آن آقازاده ی نه چندان خوش سابقه عامل ترقی وی در مجموعه ی سیاسی استانداری شد.
در کمیته ی مهندسین کارگزاران با نقش آفرینی محمد کیقبادی باعث شده تا عناصری مانند آریو مصلحی با سابقه ی سیاسی مشخص در این نشست ها نقش آفرینی کنند.(وی با اندکی تبسم گفت:پرونده و سوابق فردی مثل مصلحی برای دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کاملا روشن است)
در حوزه ی شهرستان ها هم این جماعت کارگزار تحرکاتی دارند که بد نیست بدان اشاره شود در گنبد عناصر وابسته به جریان مشارکت و رد صلاحیت شده های بدسابقه جمعشان جمع شده و در گالیکش نیز تفکراتی به اسم نو اندیشان ابزار سیاسی کارگزاران هستند.
البته باید گفت:در این تحرکات افرادی مانند مجتبی فارسیانی(اهل گالیکش) که خود دنیایی حرف دارد را بشدت پرو بال می دهند.

ادامه دارد.......

 

 

 نوشتن دیدگاه