منابع موثق از تلاش های گسترده ی جریان رادیکال وابسته به فتنه۸۸گلستان برای حذف برخی از مدیران مجموعه ی سیاسی و اجرائی استان خبر می دهند.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"جریان رادیکال اصلاح طلب به شکلی سازمان یافته در صددند تا نیرو های سالم معتقد به خطوط قرمز نظام را در سایه ی فشارهای سیاسی از تهران عزل کنند.
از جمله ی این باندها می توان به جریان منحله ی استان نظیر مشارکت و به سرکردگی هاشم مهیمنی استاندار سابق گلستان، دکتر سبطی،امیر عبدالسلام مهیمنی،حسین رفعتی و...اشاره کرد.
جریاناتی که به شدت حذف و تضعیف مدیران اصلاح طلب و نیروهای اعتدال را در دستور کار قرار داده اند.
یک منبع اصلاح طلب خاطر گفت:متاسفانه محمود ربیعی نیز در زمین این جریان بازی می کند و نه اینکه رسما جزو این باند باشد بلکه در پی این است تا فضای تخریبی ساخته ی این جریان رادیکال را به نفع خویش و برای بهره برداری سیاسی هرچه بیشتر تمام کند.
این منبع افزود:ربیعی در ماجرای لیست شهردار و با نقش آفرینی برادرش حسین ثابت کرد که در بازی دادن جریانات مختلف فردی قدر بشمار می رود.
این فرد اصلاح طلب در ادامه گفت:متاسفانه برخی نیروهای اتحادیه انجمن های اسلامی همواره بازی جریان ربیعی و مهیمنی را می خورند.اینها ناخواسته جاده صاف کن ربیعی و مهیمنی ها هستند که برایشان اصطلاحا تره خرد نمی کنند و اینها را به چشم عناصری ساده لوح می نگرند.
این منبع گفت:متاسفانه افراد موثر در اتحادیه با نگاه بسته ی خود هرگز نتوانسته اند نقشی در انتصابات استان داشته باشند و مدام از جریانات وابسته به ربیعی و مهیمنی رو دست خورده اند.
این فرد با اشاره به بازی های نیروهای رادیکال و ماجرای کنار زدن سبحان حسینی از ریاست ستاد روحانی در انتخابات ۹۶ افزود:ساده لوحی سیاسی و سطحی نگری برخی افراد در اتحادیه و منم منم کردن های آنان باعث شده تا همواره جریان مهیمنی و ربیعی موج سوار اقدامات آنان باشند.جریانی که صرفا در انتخابات ها می شود رویش حساب بازکرد و این نکته ای بوده که جریان وابسته به مهیمنی و ربیعی توانسته اند در تهران آن را به خوبی جا بیندازند.
متاسفانه در ماجرای طراحی های اخیر جریان رادیکال اصلاح طلب گلستان باید گفت اگر اتحادیه و نیروهای چپ سنتی هوشیار نباشند همین سطح اندک از نفوذ خود در دستگاههای اجرایی استان را نیز از دست خواهند داد.و مجددا ناخواسته منافع تیم سیاسی ربیعی و مهیمنی را تامین خواهند کرد.
این منبع گفت:چنانچه بین نیروهای سنتی و چهارچوب دار اصلاح طلب در مقابل طراحی های تیم های سیاسی سیاس وحدت و انسجامی شکل نگیرند قطعا روزی حذف کامل این نیروها نیز از معادلات سیاسی استان شکل خواهد گرفت.
این منبع در پایان خاطر نشان کرد:باید اتحادیه یکبار هم که شده از خود هوش سیاسی نشان داده تا بتواند طراحی های این جریان افراطی سیاسی را خنثی کند.همینطور باید آقای مجتبی نور مفیدی و رضا جعفری نیز تغییر رویه بدهند و بگذارند میدان عملا برای اتحادیه و طیف های چپ سنتی نیز باز شود.

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه