منابعی موثق از نقش آفرینی ویژه ی دو تن از سرمایه داران شرق استان گلستان به نام های علی محمد چوپانی و ابراهیمی(کارخانه ی صنایع لبنی صباح)در انتصابات خبر می دهند

به گزارش پایگاه عدالت خواهانمسئله ی دخالت سرمایه داران در انتصابات چه پیامی را به ذهن افکار عمومی می رساند؟!
منابعی موثق از نقش آفرینی ویژه ی دو تن از سرمایه داران شرق استان گلستان به نام های علی محمد چوپانی و ابراهیمی(کارخانه ی صنایع لبنی صباح)در انتصابات خبر می دهند.
افراد سرمایه داری که بواسطه ی ارتباط های پشت پرده با سید مجتبی نورمفیدی عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز(تشکل حامی فتنه۸۸)و رضا جعفری مسئول دفتر آیت الله نورمفیدی انتصابات استان را مدیریت می کنند.
و بسیاری از شخصیت های سیاسی استان در مقابل این سرمایه داران دست به سینه حاضر می شوند.
مسئله ی اوج نقش آفرینی این سرمایه داران را باید در انتصاب حسن صادقلو استاندار پیشین گلستان و همینطور مناف هاشمی استاندار فعلی گلستان به شکلی پر واضح مشاهده کرد.
سوال اساسی افکار عمومی استان این است که این سرمایه داران معروف با چه انگیزه ای در مسئله ی انتصابات سیاسی و اجرائی ورود می کنند؟!
آیا این ها در پس این قبیل نقش آفرینی ها ذینفع می باشند که اینگونه سرمایه های خویش را صرف اهداف سیاسی می کنند؟!
به هر حال افکار عمومی استان و مردم انقلابی نمی پذیرند که سرمایه دارانی این چنینی برای آنها تصمیم گیری و تصمیم سازی کنند.چرا که روح انقلاب مردمی ما متعلق به پا برهنگان و مستضعفین می باشد.
مسئله ی دخالت این مافیای ثروت در معادلات سیاسی استان در حدی بوده است که بسیاری از انتصابات پست های کلیدی و درجه ی یک استان با نظر آنها صورت می پذیرد و این سرمایه داران به بستر و مجرایی برای لابی های سیاسی سنگین در استان تبدیل شده اند.
به هر حال استاندار گلستان باید به شدت نسبت به این مسئله هوشیار باشد که این سرمایه داران به خود استاندار نیز بر مبنای توجیه اقتصادی نگاه می کنند و لذا مادامی که حضور استاندار ضامن حفظ و یا توسعه ی منافع اقتصادی آنها باشد اصطلاحا استاندار را تحویل می گیرند.
انتهای خبر

 

 

 نوشتن دیدگاه