متهم دستگیر شده در اغتشاشات هفته گذشته گرگان پرده از راز چگونگی عضویت در یکی از شبکه‌های خرابکاری برداشت.

 

                               فیلم

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه