استاندار گلستان وقتی دید اتحادیه انجمن های اسلامی استان گلستان لیست 130 نفره برای انتصابات استانی ارائه کرد عصبانی و خشمگین شد

به گزارش پایگاه عدالت خواهان" بعد از روی کار آمدن سید مناف هاشمی به عنوان استاندار گلستان موج سهم خواهی های گروههای مختلف سیاسی از جمله اصلاح طلبان فزونی گرفته است .

در این میان برخی احزاب اصلاح طلب کمتر و برخی بیشتر و بی حیاتر از استاندار سهم خواهی کرده اند و بی محابا و با ارائه لیست های طولانی به دنبال پست های استانی هستند .

در بین احزاب اصلاح طلب اما اتحادیه انجمن های اسلامی استان گلستان بی پرده تر ، جسورانه تر و ناشیانه تر ورود کرده است بطوریکه ابتدا گفته شد این انجمن لیست 700 نفره برای انتصابات استانی ارائه کرده و بعدا عنوان شد این لیست 130 نفره بوده است .

اما واکنش استاندار گلستان بعد از دیدن این لیست و درخواست با ناراحتی و عصبانیت بود . هاشمی که از این سهم خواهی به شدت و عمیقا ناراحت بود این روند را نکوهش کرد و این رویه را زشت و غیر اصولی خواند .

در ماههای اخیر بحث مدیریت بی کفایت دبیر اتحادیه (علی اصغری) بارها از سوی طیفی موسوم به بنیانگذاران اتحادیه رسانه ای شد و امروز می بینیم که حتی استاندار گلستان هم از این موضوع ناراحت است ، آنچنان که از درون اتحادیه خبر می رسد احتمال جابجایی دبیر اتحادیه در آینده وجود دارد .

انتهای پیام /

 

 

 نوشتن دیدگاه