اصغر میرزایی فرماندار سابق بندرگز بعنوان معاون مدیرکل حراست استانداری گلستان منصوب گردید

به گزارش پایگاه عدالت خواهانشنیده می شود در هفته های آتی منتظری مدیرکل فعلی حراست استانداری نیز که از افراد مورد وثوق حسن صادقلو استاندار پیشین بوده نیز جای خود را به فرد دیگری خواهد داد.


انتهای خبر

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه