پس از اعلام نقش خائنانه ی آقای ج بعنوان یکی از کارمندان یک دستگاه نظارتی در ماست مالی پرونده های فساد و رانت سید جواد قدس علوی مدیر کل متخلف و فاسد شیلات گلستان که باید به دستگاه قضائی معرفی می شد ابعاد دیگری از خیانت های آقای ج را ذکر می کنیم:

 به گزارش پایگاه عدالت خواهاندر راستای رسیدگی به یکی از پرونده های تخلف در پروژه های آبرسانی (خط انتقال آب)پرونده ای که در آن پای چند تن از پرسنل متخلف سازمان جهاد استان در سطوح عالی بالاخص آقای ک غ گیر بود به شکلی بسته می شود!؟و فسادهای صورت گرفته در این پرونده به اصطلاح در نطفه خفه می شود!!!اما مزد این خوش خدمتی ها این می شود که آقای ج از طریق آقای ک از یک خودروی دنا بعنوان حق السکوت و اجرت ماست مالی این پرونده ی محرز پر تخلف بهره مند می شود!!!؟
ضمنا یکی از بستگان آقای ج که کارمند سازمان جهاد نیز است به موجب خوش خدمتی آقای ج به سازمان جهاد در جایگاه خود تقویت می شود!!!؟
باید متذکر شویم آقای ج چنان در خدمت به مسئولین مجموعه ی سازمان جهاد بجای مبارزه با مفاسد حریص است!که در یک اقدام عین اسنادی را که علیه مسئولین سازمان جهاد از سوی یکی از مدیران این سازمان برای برخورد تحویل داده شده بود را به یکی از همان افراد متخلف در سازمان جهاد تحویل می دهد و به اصطلاح فرد گزارش دهنده را می فروشد!!!
شنیده ها حاکیست آقای ج یکبار در محل خدمت در تهران بدلیل تخلفات و حواشی انفصال از خدمت نیز شده بوده است!!!
بدیهیست بهتر است آن دستگاه نظارتی که برای این پایگاه قابل احترام نیز است سریعتر نسبت به حذف وی از فرآیند رسیدگی به تخلفات موجود در سازمان جهاد و ادارات تابعه اقدام و این عنصر خائن به انقلاب و نظام را مورد کیفر لازم قرار دهد.
و اگر چنین نشود این پایگاه بدون هرگونه ملاحظه و تعارف به تصریح و علنی از ماهیت خائنانه ی این فرد پرده برداری می کند.
رئیس این دستگاه نظارتی خوب توجه کند که مدیریت این پایگاه چیزی برای از دست دادن ندارد و با خدا و شهدا معامله کرده است و امروز نیز دلداده ی به امام خامنه ایست و اینگونه نیست که بخواهد با احدی تسامح داشته باشد!و از رنج و اذیت بیشتر توسط مفسدین دانه درشت و ذی نفوذ با جان خویش استقبال می کند.

ضمنا همینجا انتظار می رود قاضی سراج ریاست محترم،ولایی و قاطع سازمان بازرسی کل کشور که سابقه ای درخشان در مبارزه با مفسدین و رانت خواران و متخلفین از خود نشان داده اند با عنایت به حجم تخلفات مالی مجموعه ی سازمان جهاد استان گلستان شخصا به فسادهای مالی سازمان یافته ناشی از همراهی آقای ج بعنوان یکی از پرسنل دستگاههای نظارتی استان با عناصر متخلف ورود نمایند و ریشه ی این جریان را در استان گلستان بخشکانند چرا که به مسئولین استانی ذیربط با این موضوعات امیدی نیست.

باید توجه کرد که ریاست انقلابی دادگستری استان گلستان اعلام آمادگی قاطع خود را برای ورود به این تخلفات اعلام نموده اند که تحقق این امر بدوا ورود قاطع سازمان بازرسی را می طلبد.

 

 

 

 

 

 

 

 دیدگاه‌ها   

0 #1 حسینعلی شعبانی 1396-08-22 21:57
باسلام وخسته نباشید
کاش بودند قاضی سراج هاو خلخالی هاودیگرقضاتی که نه تهدیددرانان اثری داشت ونه ازمنافقین ترسیدندونه شکنجه وازاردرانها تاثیری داشت روزیکه درحین خدمت ودرپرونده ایی باقاضی عزیزی که ایشان هم ازقضات متبهرومجرب و نترس بودندکارمیکردم ودرحال رسیدگی به پرونه ایی قطوروجالب بودیم وشب تلفن منزلم به صدادرامد ونوارظبط شده رگباروتهدیدرادریافت وازمن خواستندبه عرض ایشان برسانم وبخواهم به خواسته انان عمل نماید ومرانیزتهدید کردند لزوما مراتب رابه همراه نواربه ایشان ارائه نمودم فرمودند مااگرمیخواستیم ازاین تهدیدها بترسیم نباید قاضی میشدم وازمن خواستنداگرنمیتوانم ازپرونده کناربرم خجالت کشیده ودرنهایت بهتوفیقی بزرگ درپرونده دست پیداکه شرحش ذراین مقوله نمیگنجدبهیادانهاافتاده ازخودمیپرسم کجارفتندان قضاتی که اینگونه ازحق مردم دفاع وازجانومال وخانواده خوددرراه اهدافشان که همان برقراری نظم ودریافت مطالبات مردم بودمیگذشتندوچرادیگر نمیتوانیم پرونده هایی بااستنادات متقن رابه نتیجه برسانیم واینچنین عده ایی مال وجان وناموس این مردم رابه سخره گرفته وهیچ قانون وقاضی وپلیسی جلودارشان نیست وهمچنان به تاخت وتازشان ادامه داده تاانجاکه سرنوشت بیت امال نظام مقدس جمهوری اسلامی این چنین به مخاطره میافتدحسینعلی شعبانی. 1396/8/22
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه