یکی از مهمترین مسائلی که جامعه را در آماج فتنه ها از سقوط نشان می دهد خواص و نقش آنان در آگاهی بخشی به جامعه و هدایت افکار عمومی است.


به گزارش پایگاه عدالت خواهان"یکی از عوامل پیدایش فتنه ی ننگین سال۸۸در کنار خباثت و بی تقوایی سران فتنه خواصی بودند که بدون اتخاذ موضع صریح و قاطع و راه سکوت در قبال فتنه ای آمریکائی-صهیونیستی و سران این فتنه ی نامبارک عامل تقویت این جریان دروغگو در کشور شدند که از آنها در ادبیات سیاسی پسا فتنه بعنوان ساکتین فتنه نام برده می شود.
ساکتین فتنه همانها هستند که تا به همین امروز نیز نمی توان آنها صاحب موضعی مشخص،رسمی و قاطع علیه فتنه و سران آنها دانست.


خواصی که نقش قابل توجهی در بین توده های مردم و طیف های مختلف سیاسی بویژه جوانان دارند می بایست نقش مهمی را در هدایت افکار عمومی مردم و بویژه جوانان ایفا نمایند.
در استان گلستان یکی از شخصیت های برجسته و ذی نفوذ در بین توده های مردم استان و بالاخص جوانان را بی شک باید آیت الله نورمفیدی دانست.شخصیت سیاسی که هرگز موضعی علنی و صریح و قاطع در قبال فتنه و جریان فتنه نمی توان از وی مشاهده کرد! (البته اگر چنین نیست دفتر ایشان به ما اعلام بفرمایند تا ضمن انتشار از طریق همین پایگاه ما نیز مطلع شویم)
یکبار که مدیریت این پایگاه نظر یکی از  اصلاح طلبان نزدیک به  آیت الله نورمفیدی را در قبال مسئله ی فتنه۸۸جویا شد با این پاسخ از سوی این جوان مواجه شد که من نظرم همان نظر  آیت الله نورمفیدی است!؟مدیریت این پایگاه به وی گفت:خب نظر آیت الله نورمفیدی چیست؟!می شود بگویی؟!اینجا بود که آن جوان گفت نمی دانم!!!و البته این رد و بدل شدن حرف ها با این اصلاح طلب به همین اواخر باز می گردد که مدت زیادی از سال۸۸و زمان فتنه می گذرد!!!


باید توجه کرد بلی تا به همین امروز آیت الله نورمفیدی بعنوان یکی از خواص استان موضعی رسمی و قاطع نسبت به فتنه ی۸۸ اتخاذ نکرده است و اگر هم است ما در خطبه ها و سخنرانی های این شخصیت چیزی مشاهده نکرده ایم.


در حالی که ایشان برای دفاع از مبانی انقلاب اسلامی به شکلی قاطع و دندان شکن پاسخ مستکبرینی چون انگلیس را داده اند تا جایی که این مسئله منجر به تخریب وی توسط شبکه ی ضد انقلاب من و تو گردید و یا در مسئله ی کوروش و کوروش پرستی سخنانی قاطع و قابل تقدیر و صریح داشته اند و یا در خطبه های خود به تصریح بهائیت را بعنوان فرقه ای انگلیسی کوبیده اند با توجه به حساسیت مسئله ی فتنه ی۸۸در تاریخ این انقلاب و خیانت قطعی سران فتنه که منجر به انحراف بخشی از جامعه و بویژه جوانان گردیده انتظار می رود به شکلی صریح و قاطع نسبت به بازگو کردن آسیب های فتنه ی ۸۸و نقش خائنانه ی سران این فتنه موجب آگاهی بخشی به بخش عظیمی از بدنه ی اجتماعی استان بویژه جوانان علاقه مند به این شخصیت گردند.
ضمنا این پایگاه خبری به تصریح اعلام می دارد مواضع انقلابی اخیر ایشان بسیار قابل تقدیر و سپاس از ناحیه ی این پایگاه و سایر نیروهای انقلاب اسلامی بوده است.

جناب آقای نورمفیدی با عنایت به صریح فرمایشات امام خامنه ای مد ظله العالی که در ذیل می آید انتظار است جنابعالی بعنوان یکی از خواص جامعه ضمن تبیین جملات مقام معظم رهبری نسبت به اعلام موضع صریح و انقلابی در خصوص فتنه ننگین88 و سران فتنه اقدام نمائید باشد که افکار عمومی و بالاخص جوانان از ماهیت خائنین به انقلاب و مقام منیع ولایت به آگاهی لازم برسند.

تا همانگونه که با اعلام مواضع خود در مورد کورش و کوروش پرستان و ایضا ماهیت انگلیس خبیث در آگاهی بخشی به بنه ی اجتماعی گلستان نقشی قابل تقدیر داشتید در خصوص مسئله ی فتنه و سران فتنه نیز به عنوان مسئله ی درجه یک مد نظر ولی امر مسلمین امام خامنه ای از جایگاه نماینده ی معظم له در استان گلستان گامی اساسی بردارید.

مقام معظم رهبری فرمودند:یکی از مهم ترین درس ها و عبرت های فتنه، بی اعتمادی، مرزگذاری و استفاده نکردن از عناصری است که بی اعتمادی خود را ثابت کرده اند؛ «بعضی ها هستند که نشان دادند و ثابت کردند که عناصر نامطمئنّی اند... بی اعتمادی خودشان را برای نظام ثابت کردند، برای کشور ثابت کردند، برای جمهوری اسلامی ثابت کردند؛ هم برای اسلامیّتش، هم برای جمهوریّتش... همین هایی که سال ۸۸ آن بازی را راه انداختند، خب اینها با جمهوریّت نظام جمهوری اسلامی مخالفت کردند، بدون هیچ منطقی، بدون هیچ حرف قابل قبول و پسندیده ی در مقابل آدم های باانصاف... از عناصری که نامطمئن بودنِ خودشان را اثبات کردند، مطلقاً استفاده نکنید.»[1] و بر اساس همین درس از فتنه ۸۸ است که تأکید می شود «مسئله فتنه و فتنه گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است... باید حتماً خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند.»[2] و البته در مقابل این ریزش ها و خطوط قرمزی که باید رعایت شوند، رویش هایی از جنس جوانان مؤمن و انقلابی، بشارت آینده روشن تر برای انقلاب اسلامی هستند؛ «خیلی از این جوان ها یا انقلاب را ندیده اند یا در پیروزی انقلاب سنین خیلی کمی داشته اند؛ اما امروز از کاری که ماها آن روز می کردیم، خیلی بهتر دارند عمل می کنند، خیلی قوی تر دارند عمل می کنند، هوشیارانه تر دارند کار می کنند. انقلاب بحمدالله برگ و بارش روزافزون است.»[3] رویش هایی در متن همان مردمی که «در موارد خاص، مثل نهم دی سال ۸۸، به مجرد اینکه احساس کردند حرکتی که شروع شده است، متوجه به نظام است، متوجه به انقلاب است، متوجه به شخص خاص و دولت خاصی نیست، آن حرکت عظیم را از خود نشان دادند.»

 

[1] ۱۳۹۴/۰۴/۲۰

[2] ۱۳۹۳/۰۶/۰۵

[3] ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه