تاج زاده از اصلاح طلبان و یک تاج بخش از بنیاد سوروس و سلطنت طلبان دست به دست هم دادند بخشی از شورش 18 تیر و نیز فتنه 88 را ساماندهی کردند. نسبت شما با تاج زاده‌ها و تاج بخش‌ها، که عمری مبارزه با سلطنت کردید چیست؟ تاج بخش در تلویزیون مردانه اعتراف کرد سر در آخور سلطنت‌طلبان و بنیاد سوروس داشت. اما تاج‌زاده مقاومت کرد و اکنون در کنار شما بر طبل همان مواضع می کوبد

دسته: سیاسی ویژه

اصلاح طلب ها در مصاحبه های اخیرشان سعی می کنند که بگویند در فتنه 88 موضوع تقلب مطرح نبوده است و بحث بر سر چیزهای دیگری نیز بوده است!

اصلاح طلب ها در مصاحبه های اخیرشان سعی می کنند که بگویند در فتنه 88 موضوع تقلب مطرح نبوده است و بحث بر سر چیزهای دیگری نیز بوده است!

دسته: سیاسی ویژه

آقای فضیلت محض استحضار جنابعالی و همکاران ارشاد شما ، توهین به روحانیت در یک سال و نیم قبل ودر فصلنامه شماره ۴ زمستان ۹۴ صورت گرفت در طی این مدت ارشاد اسلامی استان چه موضعی گرفت ؟ در حالیکه منتقدین به اهانت کنندگان را کمتر از ۲۴ ساعت زیر سئوال برده اید !

دسته: سیاسی ویژه

مصطفی معین لیستی از نبایدهای اعضای کابینه را منتشر کرده است که نشان می دهد کابینه دوازدهم باید متفاوت تر از کابینه یازدهم باشد و آدمهایی که چنین رویکردی (رانتخوار، فرصت طلب و علاقه ویژه به میز و صندلی...) در کابینه یازدهم داشته اند نباید در لیست اعضای کابینه جدید جایی داشته باشند.

دسته: سیاسی ویژه

یکی از افرادی که در جریان فتنه سال 88 عملکرد غیر قابل دفاعی از خود نشان داد ، سید حسن خمینی نوه ی امام راحل بود. او در جریان هشت ماهه فتنه در سال 88 یک موضع گیری نسبت به اتفاقات پیش آمده نداشت و حتی در مقابل هتاکی ها و توهین ها نسبت به امام راحل نیز کوچکترین واکنشی نشان نداد و سکوت اختیار کرد

دسته: سیاسی ویژه

تفاهم سه رأس این مثلث عمدتا به منافع مشترک سیاسی و جریانی باز می گردد.چرا که به صورت آماری می توان رابطه ی این ها را با هم در گلستان نزدیک تر دانست و....

دسته: سیاسی ویژه

 

پایگاه تحلیلی المانیتور نوشت: رهبر عالی ایران در سخنرانی نخستین روز سال جدید ایرانیان، بار دیگر سال جدید را، سال اقتصاد مقاومتی نام گذاری کرد.

دسته: سیاسی ویژه