نامه ی اعتراضی کاندیداهای انتخابات نظام مهندسی کشاورزی به رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

 

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"پیرو برگزاری پر حرف و حدیث پنجمین دوره ی شوراهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سرسبز گلستان برخی کاندیداهای مدعی این دوره طی نامه ای اعتراضی موارد مهمی را به رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مکتوب کرده و البته پیشنهاداتی را نیز بعنوان صاحب نظران مقوله ی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و استان جهت ادامه ی فرآیند انتخابات مطرح کرده اند.
گفتنی است دور اول انتخابات سازمان با حواشی و اعتراضات گسترده ی کاندیداها برگزار شد که نهایتا انتخابات با به حد نصاب نرسیدن پر حرف و حدیث اعضا ابطال و به دور دوم موکول شد.
از جمله نگارندگان این نامه ی اعتراضی می توان به دکتر سید علی حسینی،مهندس علی اکبر پاسندی،مهندس خواجه،مهندس فاروقی و جمعی دیگر از اعضای گروه نگاه برتر اشاره کرد.

 نوشتن دیدگاه