منبعی موثق از اجاره ی ساختمان مرکز آموزش سابق روبروی خط اوزینه به موسسه ی آموزش عالی غیر انتفاعی بهاران به نرخی قابل تامل خبر داد.


به گزارش پایگاه عدالت خواهان"این منبع در این رابطه عنوان کرد:اجاره ی فی مابین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان با این موسسه ی آموزش عالی خاص در سنوات گذشته ماهیانه معادل مبلغ تقریبی۱۵میلیون بوده آنهم در شرایطی که بخش مهمانسرا و سالن کنفرانس از ملک مورد اجاره استثنا شده بوده حالیکه فرجی رئیس جدید مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در اقدامی قابل تامل اقدام به انعقاد قرارداد با موسسه ی آموزش عالی غیر انتفاعی بهاران به مبلغ ۱۰میلیون نموده است.و این در شرایطی است که علاوه بر کارشناسان املاک و مسکن مردم کوچه و بازار هم توجیه هستند که میزان اجاره بها سالانه  افزایش می یابد نه اینکه به شکلی قابل تامل و میلیونی کاهش یابد.

این منابع همچنین عنوان کردند:شخص فرجی و چند نفر دیگر از دست اندرکاران مرکز تحقیقات در این موسسه ی آموزش عالی غیر انتفاعی تدریس دارند و این موضوع نیز جالب توجه است.
برخی از کارشناسان مطلع از این اقدام فرجی عنوان کرده اند:حداقل می بایست اجاره بهای ملک مورد نظر ده درصد افزایش پیدا می کرد نه اینکه در این میزان کاهش پیدا کند.

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه