مسئله ی زمین خواری و تصرف اراضی ملی مسئله ای بوده که امام المسلمین خامنه ای مد ظله العالی بارها و بارها نسبت به آن هشدار داده و امروز دستگاه های انقلابی قابل اعتماد به معظم له بشدت در پی برخورد با عوامل سودجو و دست انداز به این منابع بعنوان میراث آیندگان می باشند.


به گزارش پایگاه عدالت خواهان"متاسفانه در حال حاضر در سایه ی غفلت مسئولین اجرائی استان شاهد ابعاد از زمین خواری توسط دانه درشت ها و یقه سفید ها در منابع ارزشمند ملی و منابع طبیعی استان هستیم که بشدت این مسائل برای دستگاه های نظارتی قابل اعتماد و دستگاه محترم قضایی استان قابل پیگیری و تعقیب می باشد.


در همین رابطه اراضی ملی و منابع طبیعی محدوده ی روستای چه جا(منطقه ی دهنه ی محمد آباد کتول)در اطراف روستا واقع شده و این اراضی ارزشمند و قابل ملاحظه بلحاظ مساحت تحت تصرف افراد خاص وابسته به ا ق یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.


در حال حاضر در سایه ی فشارهای ناسیونالیستی و سیاسی سنگین بالابی گری با بنیاد مسکن و امور اراضی تلاش می شود در قالب دور زدن قانون این اراضی ملی به بافت روستایی جهت رسیدن به اهداف اقتصادی و منافع شخصی الحاق شود.


در خصوص این اقدام باید توجه شود که اولا اصل این موضوع یعنی تبدیل بافت منابع طبیعی به بافت روستایی با نگاه عالی امام خامنه ای مد ظله العالی شدیدا در تضاد می باشد و ثانیا قانون و آئین نامه های مربوط به حوزه ی منابع طبیعی و اراضی ملی نیز هرگز چنین اجازه ای را به مسئولین در شرایط طبیعی و سالم نداده و نمی دهد.


با این وجود افراد یقه سفید و سودجو تلاش می کنند تا با دور زدن اصل روشن قانونی و شرعی از طریق کمیته یا کارگروه رفع تداخل واقع در سازمان جهاد کشاورزی استان،این اراضی ارزشمند ملی را با هدف سودجویی و بهره برداری های سنگین اقتصادی به بافت روستا ملحق نمایند.


در همین رابطه یکی از مسئولین مجموعه ی سازمان جهاد گلستان بنام ج ا ک(اهل همان منطقه ی مذکور-چه جا) که اتفاقا در پست حساسی نیز قرار دارد در این رابطه ذینفع می باشد و تلاش های گسترده ای را در رابطه با انجام این تخلف سودجویانه صورت می دهد.


به هر حال انتظار می رود دستگاه های نظارتی استان بویژه دستگاه هایی که امام خامنه ای از آنها بعنوان دستگاه های قابل اعتماد نامبرده اند نگذراند دغدغه ی معظم له در خصوص مسائلی مانند زمین خواری و تصرف غیر قانونی منابع ملی فدای سودجویی های متنفذین و یقه سفیدهای سازمان های دولتی گردد.
همینطور باید بررسی شود در سازمان جهاد کشاورزی و مجموعه های وابسته و ذیربط به مسائل مرتبط با اراضی ملی مانند امور اراضی چه می گذرد و ریشه ی این تلاش های غیر قانونی و سودجویانه چه می باشد؟!
                                           

                                         پایگاه عدالتخواهان
انتهای پیام

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه