اخذ وام و بدهی های میلیاردی نامبرده به یک بانک در حالیست که جوانان این مملکت و خصوصا این منطقه نمیتوانند ۱۰میلیون وام ازدواج یا اشتغال بگیرند و مردم مدام برای یک یا دو قسط معوق تحت فشار بانک ها قرار دارند. و البته نباید از بدهی ۱میلیاردی وی به  شرکت گاز نیز غفلت شود.

 به گزارش پایگاه عدالت خواهان"قربان برزگر عضو اصلی حزب ندای ایرانیان که بدهکار بزرگ درسایتهاو خبرگزاریها درسنوات گذشته قلمداد شده است؛ و حواشی هایی درحوزه ی گندم داشته وبه واسطه ارتباطات خاص با آقای ر ج رئیس دفتر وی یکی از روحانیون برجسته ی استان داشته است تا جایی که در زمان ریاست رج بر یکی از ستادهای کاندیدا های ریاست جمهوری در سال ۹۲در گلستان قائم مقام وی نیز بوده است و البته با کمک رج بعنوان مشاور اقتصادی استاندار منصوب می شود  علی رغم داشتن مدرک علوم سیاسی(بعنوان رشته ای غیر مرتبط با امورات اقتصادی) در سمت مشاور اقتصادی استاندار سابق فعالیت میکرد.


اکنون  برزگر که در مقطعی از وی بعنوان بزرگترین بدهکار گازی شرق گلستان یاد میشد نیز بدهکارترین فرد به برخی بانک ها و ادارات دولتی استان می باشد و بدهی های میلیاردی به این بانک ها داشته است که می توان بدهی نامبرده به بانک هایی در استان،تامین اجتماعی و اداره برق را از اهم این موارد دانست


که شرکت اجر به مدیرعاملی وی و با عضویت عده ای خاص از جمله یکی از فرمانداران جوان شهرهای استان که با وی نسبت نسبی نزدیک نیز داشته که مبالغی میلیاردی را در ۴سال گذشته با سواستفاده از رانتهای متفاوت توانسته از پرداخت بدهی خود استنکاف نموده وبا استفاده از فشارهای آن فرماندار نزدیک به خود و آقای رج در دفتر حاج اقا... مدیران را مجبور و یا تطمیع نموده تا تن به زیاده خواهی های وی داده و به بهانه ی حفظ اشتغال کارخانه ی آجر نامبرده! به اهداف اقتصادی خود برسد!!!


در حالی که اخبار دریافتی حاکی از ان است وی املاک و مستغلات زیادی در گرگان مجموعه ی استان از محل فروش اجر در اختیار دارد ولی از پرداخت بدهی های خود به بهانه های مختلف استنکاف نموده است(شاید هم برای فرار از پرداخت دیون بخشی از این املاک را به نام غیر زده باشد)
حال با این اوصاف ایا استاندار جدید گلستان میتواند وارد عمل شده و متخلفین را به تیغ عدالت و دستگاه قضایی بسپارد.و آیا دستگاه های نظارتی مجموعه ی استان فکری به حال این ویژه خواران وابسته به دولت خواهند کرد؟

بدهی میلیونی به وی به اداره برق را در حالی شاهد هستیم که در صورت عدم پرداخت قبض مصرفی 50هزار تومانی برخی خانواده های گرفتار و دردمند در کمترین فرصت ممکن قطع می گردد.

 اخذ وام و بدهی های میلیاردی نامبرده به یک بانک در حالیست که جوانان این مملکت و خصوصا این منطقه نمیتوانند ۱۰میلیون وام ازدواج یا اشتغال بگیرند و مردم مدام برای یک یا دو قسط معوق تحت فشار بانک ها قرار دارند. و البته نباید از بدهی ۱میلیاردی وی به  شرکت گاز نیز غفلت شود.
در همین راستا باید دید با این جماعت خاص و یقه سفید که ریشه ی آسیب ها به باورهای مردم به نظام و انقلاب بوده و امروز مردم در خیابانها به این رویه ها اعتراض دارند چگونه برخورد می گردد.


انتهای خبر

 نوشتن دیدگاه