مسئله ی شکایت ساکنین بلوک های پروژه ی میثاق با بنیاد تعاون آنجا در گلستان یکی از مهمترین و داغ ترین مسائلی بوده که تمام دستگاههای استان و شخصیت های سیاسی استان و حتی کشور را درگیر این ماجرا کرده است!


به گزارش پایگاه عدالت خواهاندر اینکه اسناد مورد ادعای بنیاد تعاون آنجا در گلستان به استناد رای کیفری دادستانی در چند سال پیش جعلی دانسته شده و رای مفصلی نیز در این خصوص بر علیه مدیرعامل وقت این بنیاد در استان صادر شده هیچ شکی نیست لکن با وجود این رای محکم همچنان پرونده های متعددی در دستگاه قضایی استان بر علیه این بنیاد مفتوح می باشد و اعتراضات گسترده ی ساکنین واحدهای مسکونی مورد مناقشه همچنان نیز بشدت ادامه دارد و متاسفانه هنوز فکری برای حل مشکل این اقشار زحمت کش ارتشی که اکثرا جزو خانواده های معزز شهدا و ایثارگران نیز هستند صورت نگرفته است.
در همین رابطه دولت از مدت ها قبل اعلام کرده بود که جرائم و سود و دیرکرد های وام های زیر ۱۰۰میلیون تومان بخشیده می شود و البته سهم بدهی های هر واحد این پروژه نیز زیر این سقف می باشد لکن بانک ملی استان گلستان با این بهانه که مبالغ وام بصورت یکجا و طی یک قرار داد به بنیاد تعاون اجا اعطا شده از ترتیب اثر به این دستور دولت و حل مشکل ساکنین این مجتمع ها که اکنون و پس از گذشت حدودا۱۲سال کشمکش حاضرند اصل وام را پرداخت کنند امتناع می کند.
حال باید دید سرنوشت مالکین این واحدها با بانک ملی و بنیاد تعاون به کجا خواهد رسید و آیا اراده ای برای حل این مشکل قابل توجه از سوی مسئولین وجود خواهد داشت؟!
گفتنیست تعداد معدودی از ساکنین شاکی از بنیاد تعاون توانستند طی اقدام انقلابی دادگستری استان گلستان رای الزام به صدور سند را بر علیه بنیاد تعاون اخذ نمایند ولی برخی ساکنین همچنان در کش و قوس درگیری برای رسیدن به حق خود قرار دارند.
این پایگاه اطلاع موثق دارد که خواست مدیرکل انقلابی دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب و سایر مسئولین ذیربط حل این مسئله به شکلی سریع و قاطع می باشد و حتی مسئولین امنیتی و اطلاعاتی استان نیز در پی حل این مشکل بزرگ ساکنین این پروژه ها هستند.
لذا جا دارد با نگاه حل مشکل، مردمی که از قضا از ایثارگران هست سال دفاع مقدس بوده و اکثرا از خانواده ی معزز شهدا و ایثارگران بشمار می روند به مطالبه ی به حق خویش برسند.
برخی از ساکنین این مجتمع ها بر این باورند که قرارداد یکجا و جمعی بنیاد تعاون با بانک ملی استان ارتباطی با بدهی و قرارداد آنها نداشته و ندارد لذا به جد در پی احقاق حق خود و رسیدن به حقوق بدیهی خویش در این مسیر در حال پیگیری های قانونی هستند.
ضمنا مستندات مربوط به حق مسلم ساکنین این پروژه ها در اختیار این پایگاه خبری می باشد که بنا بر برخی ملاحظات منتش

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه