امروز ها بشدت قربان شفاهی معاون توسعه ی منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی و شیخ معصومی فر مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد استان که از جایگاه خود برای فرزندان بهره ها بردند در صددند تا با اعمال فشار و توصیه هایی خارج از چهارچوب وظایف و ساختار سازمانی لولایی رئیس اسبق مرکز آموزش جهاد را به دکتر فرجی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تحمیل کنند!؟

به گزارش پایگاه عدالت خواهانامروز ها بشدت قربان شفاهی معاون توسعه ی منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی و شیخ معصومی فر مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد استان که از جایگاه خود برای فرزندان بهره ها بردند در صددند تا با اعمال فشار و توصیه هایی خارج از چهارچوب وظایف و ساختار سازمانی لولایی رئیس اسبق مرکز آموزش جهاد را به دکتر فرجی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تحمیل کنند!؟


این اعمال فشارها در حالی انجام می شود که لولایی حواشی مالی ای را در کارنامه دارد بعنوان نمونه در مقطعی و در جریان فروش گندم در اقدامی کاملا متخلفانه پول گندم دولتی متعلق به مرکز آموزش را که فروخته بود باید به حساب دولت واریز می کرد اما در تخلفی پرواضح این پول دولتی را به حساب شخصی خود واریز کرده بود و دچار حواشی متعددی شده بود همچنین در مسئله ی فروش سویای مرکز آموزش نیز حواشی را در فروش بخشی از سویا در خارج از استان ببار آورده بود.


لولایی در زمانی که رئیس مرکز آموزش جهاد بود و حقوق و مزایای قابل توجه خود را از سازمان جهاد دریافت می کرد در مقابل ادغام مرکز آموزش با تحقیقات به نحوی مقاومت داشت چرا که طبیعتا مزایای مرکز تحقیقات برای مدیران برخلاف جهاد محدود و نزدیک به صفر است!!!


حال دکتر فرجی رئیس مرکز تحقیقات باید اولا با شناخت ماهیت و سوابق فردی مانند لولایی و از طرفی دیگر جایگاه متزلزل قربان شفاهی و حتی شیخ معصومی فر در سازمان جهاد تصمیم درست را بگیرد و تسلیم فشارهای افرادی نشود که عمر مدیریتیشان به دلیل حواشی که دارند در حال اتمام است.


دکتر فرجی باید توجه کند که دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی حسب رسالت ذاتی خود اقدامات وی و همه ی مدیران دولتی را از نظر می گذرانند و نگاهی جامع به مسائل پیرامون مدیران در سطوح مختلف دارند.پس عاقلانه است با تکیه بر توان مدیریتی و استقلال مدیریتی که در مرکز تحقیقات دارد کار درست را انجام دهد و تسلیم فشارهای مقطعی در انتصاب فردی با سوابق لولایی نگردد.


مختار مهاجر هم بهتر است خود و زیر مجموعه اش را جمع و جور کند و به جای دخالت های بیجا در مرکزی مستقل آنها را مکلف به وظایف محوله ی سازمانی و اینهمه معضلات سازمان جهاد استان نماید.


انتهای خبر

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه