انصراف اعتراضی چهار کاندیدای مطرح انتخابات هیئت مدیره ی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان اعلام شد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"  دکتر سید علی حسینی ،مهندس  علی اکبر پاسندی،رمضانعلی جعفری و صفرقلی خواجه از چهره های علمی و باسابقه ی کشاورزی کشور و استان گلستان طی نامه ای به رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انصراف رسمی خود را از ادامه ی کاندیداتوری اعلام کردند.
پیشتر این چهره ها اقدام به ارسال نامه ای اعتراضی در خصوص نحوه ی برگزاری انتخابات در مرحله ی اول انتخابات که نهایتا ابطال گردید به رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور و حجتی وزیر جهاد کشاورزی ،کرده بودند.
منابع مطلع افزودند:انصراف رسمی این اعضا اعتراضی بوده و اکنون راه را برای بسیاری از داوطلبین هموار نموده است.

 

 

 نوشتن دیدگاه