پایگاه عدالت خواهانچندی از موضوع اسامی و لیست نمایندگان ارایه شده به مجلس شورای اسلامی جهت استیضاح برخی وزار میگذرد


به گزارش پایگاه عدالت خواهانالنهایه استیضاح وزیر محترم کشاورزی و برخی دیگر منتج به ابقا دوباره آن وزرا گردید و اما داستان پشت پرده اسامی نمایندگان چه بود
همانگونه که میدانید استان گلستان با عنوان اولین تولید کننده کالای استراتژیک از آغاز انقلاب تا کنون مطرح بوده
کما اینکه اولین و تنها کالای دارای ارزش افزوده در این استان را میتوان گندم نامید

و اما آنچه شنیده میشود"در پس پرده آن استیضاح نمایشی نمدی بود که برخی از نمایندگان برای خود دوختند و با مذاکره و لابی گری پس از توافق های صورت پذیرفته نام خود را از لیست نمایندگان خواستار استیضاح خط زده و خواستار انتصاب مدیران از نزدیکان و قومیت خود شدند
لاکن مدیر کل دستگاهی با بالاترین ترنول مالی در استان ناگزیر به معرفی احدی از بستگان نماینده این استان بعنوان معاون خود به تهران شد !
گر چه دوستان اصلاح طلب در مبحث قومیت و بطور اخص قومی خاص که دارای جامع آماری بالایی در پای صندوقهای رای هستند همیشه با عنوان یک استراتژی استفاده میکنند ...
سیاستهای اصلاح طلبان استان در قبال قومیت تنها استفاده ابزاری و ایجاد مقبولیت بیشتر آنان جهت بهره بردن آرا در پای صندوقهای رای بوده و خواهد بود
حال باید دید در قبال این معامله از پیش تعیین شده نماینده شرق استان با حوزه وزارتخانه  آیا استاندار محترم گلستان ناگزیر تمکین و سکوت خواهد کرد یا ...!؟
باید منتظر ماند و دید استراتژی اصلاح طلبان و استفاده از پتانسیل قومیت خاص تا کجا و چه میزان پیش خواهد رفت و در دوره اصلاحات استاندار محترم ناگزیر به سپردن کرسی های مدیریت استان بیش از این خواهد بود ..!؟
فرد پیشنهادی فاقد هر گونه رزومه لازم و ( ی . م . غ ) بوده که در اینده ای نزدیک معاون بازرگانی آن اداره کل خواهد شد ...
شهروندان این استان منتظر اقدامات آتی استاندار محترم خواهند نشست ...!؟

 

 نوشتن دیدگاه