پایگاه عدالت خواهان" باید متذکر شد در دوران تصدی آقای هادی هاشمیان رئیس کل ولایی دادگستری استان گلستان تحولاتی قابل لمس در ابعاد مختلف دستگاه قضایی استان ایجاد شده که یکی از برجسته ترین این ابعاد را باید بعد فرهنگی دانست.

به گزارش پایگاه عدالت خواهانتوجه و اهتمام ویژه ی این مدیرکل پرتلاش به فرهنگ ایثار و شهادت،حمایت ویژه و تمام قد از خانواده های معزز شهدا و ایثارگران و رشد و تعالی فرزندان شاهد و ایثارگر در مج موعه ی دادگستری استان گلستان را باید از برجسته ترین اقدامات فرهنگی این مدیرکل انقلابی ارزیابی کرد.
در همین راستا از سوی رئیس قوه ی قضائیه تقدیر نامه فرهنگی سال۱۳۹۶به رئیس کل دادگستری استان گلستان اختصاص یافته است.
لازم به ذکر است مجموعه ی دادگستری استان گلستان با مدیریت هاشمیان موفق به کسب امتیازات لازم برای اخذ تقدیرنامه ی چهار ستاره و رتبه ی سوم در سومین دوره ی جایزه ی تعالی فرهنگی سال۱۳۹۶در حوزه ی دادگستری های سراسر کشور شده است.

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه