این پایگاه خبری پیشتر در سلسله اخباری به صورت مستند و قابل فهم ولو برای بچه های دبستانی و دبیرستانی اقدام به انتشار اسناد تخلف یک مدیرکل متخلف نمود!در همین رابطه مردم شریف نیز از ابعاد تخلفات گسترده ی آن مدیرکل را دراین پایگاه خبری به زبانی ساده و روشن تنظیم شده بود را درک کردند.

 به گزارش پایگاه عدالت خواهان"اما احوال یکی از انقلابی ترین دستگاههای نظارتی استان نیز جای بسی تامل و البته تقدیر دارد!!!گویا رئیس و دست اندرکاران مشتاق به مبارزه با فساد در این دستگاه نظارتی معطل درج اسناد تخلف و روشن شدن فساد مالی منجر به خسارت به بیت المال بودند تا ریشه ی این فساد های علنی را بخشکانند!در همین رابطه تمام اسناد منتشر شده از تبانی و رانت در مناقصه ها،تنظیم صورتجلسات صوری تاراج بیت المال به دو شرکت خاص،امتیازدهی های خلاف واقع به دستگاههایی که وجود خارجی ندارند،فروش زمین بیت المال به مفت به یک مولتی میلیاردر مرفه،اراضی بیت المال معطل مانده در ید این مولتی میلیاردر و واگذاری به سرمایه دار دروغگو که مدعی سرمایه گذاری میلیاردی در استان بوده  و....را دقیقا بررسی و تمام این تخلفات و بانیان آنها را مورد تعقیب کیفری و حقوقی قرار داده اند!!!ضمنا تمام خسارت های میلیاردی به بیت المال را هم بدون حکم خود متخلفین و پیمانکارانی که در سایه ی رانت و تبانی میلیاردها بابت کار نکرده به جیب زده اند را خود بدون صدور حکمی به خزانه ی دولت بازگردانده اند!!!و مناقصه ای که خارج از ظرفیت قانونی مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به پیمانکار خاص و دانه درشت اعطا شده بود هم به شکلی خیره کننده ابطال گردید!!!و نظر به حق انجمن پیمانکاران استان و سایر افراد ذی صلاح برای اجرای این پروژه ها تامین گشت!!!؟؟؟ شما مردم و البته روسای محترم  این مسئولان نظارتی گلستانی به عملکرد خیره کننده ی اینها و هوش والای آنها غبطه می خورید!؟ و قطعا از ابعاد گسترده ی برخوردها و کیفرخواست های صادر شده برای آن مدیرکل متخلف اطلاع عمومی لازم را دارید!!!؟؟؟این ابعاد مبارزه با مدیر متخلف چنان در سطح استان پیچید که امروز حتی کودکان دبستانی نیز از فتوحات فاتحان تاریخ در جمع خود دم نمی زنند بلکه از فتح الفتوحی که توسط آن دستگاه نظارتی و رئیس با ذکاوتش در مبارزه با مفاسد و مفسدان اقتصادی صورت گرفته دم می زنند!؟الله اکبر به این انقلابی گری و فتوحی که توسط فاتحان تاریخ فساد در گلستان انجام شده است؟!مردم می دانند که امروز مدیرکل متخلف و فاسد اقتصادی در پشت میله های زندان اشک می ریزد و ناله از فتوحی سر می دهد که با هوشمندی و ذکاوتی  مثال زدنی که اجنه ی محترم هم از پی بردن به آنها ناتوان بودند روی داد و آن مدیرکل متخلف را روانه ی زندان کرده!!!البته در این مبارزه ی عمیق با فساد و متن کیفر خواست و رو شدن این تخلفات رافت اسلامی شامل حال این مدیرکل شد و درخواست اعدام به حبس ابد بدل گشت!؟
آقای ج هم اکنون به سوال کشیده شده و تمام گذشته و عملکردش توسط رئیس آن دستگاه نظارتی که اصطلاحا عند هوش و انقلابی گریست کشف شد!!! و تمام آن پرونده هایی که بسته شده بودند مجدد به گردش افتاده است!!؟مردم از این اقدام آن دستگاه نظارتی چقدر مسرور شده اند تا جایی که در خیابانها و میادین اقدام به پخش شیرینی و شکلات می نمایند!فتوحی که در مبارزه با فساد توسط رئیس این دستگاه نظارتی دیدیم چنان برای جامعه ی گلستان شادی آور بود که حتی شادی مردم را در هفته ی وحدت تحت الشعاع قرار داد!؟ و البته بر شکوه این هفته افزوده!!!باید همینجا از مسئولین مافوق آن دستگاه نظارتی بخواهیم جهت این فتح الفتوحی که مردم استان را به شدت شاد کرده مسئول آن دستگاه نظارتی را تشویق و ترفیع دهند تا بر شکوه اقدام انقلابی آنها بیفزایند!؟اقدامی که لرزه ای جانانه بر پیکره ی مدیر های دانه درشت متخلف دیگر هم انداخت و آنها خود اقرار نامه تخلف و فسادهای خود را پیش از تحقیقات عمیق و هوشمندانه ی رئیس آن دستگاه نظارتی!؟ برای فتح فتح الفتوحی دیگر در قالب خود اظهاری تسلیم آن دستگاه نظارتی کرده اند!؟که این شکل برخورد با مفسدین در حداقل یک قرن اخیر توسط یک دستگاه نظارتی بی سابقه بوده است!!!در همینجا نیز این پایگاه خبری بر خود فرض می داند از رئیس و دست اندرکاران باهوش و انقلابی!!! این دستگاه نظارتی استان نهایت تقدیر را داشته باشد و پیشنهاد می دهد مدال ملی مبارزه با فساد اقتصادی!و ذکاوت! به رئیس این دستگاه نظارتی اعطا شود!!!تا آنگونه که شایسته و بایسته است از هوشمندی و علم شایان توجه این مسئول نظارتی تقدیر بعمل آید.

قدس علوی, [۰۵.۱۲.۱۷ ۰۲:۰۶]
در پی این کار بزرگ و ماندگار این دستگاه نظارتی انتظار می رود که گاو کش بزرگ غله ی استان گلستان نیز عوض یک گاو ۱۰۰راس گاو در میدان اصلی شهر قربانی کند و این افتخار شایان توجه در کتب تاریخی دبستان و دبیرستان و ایضا در کلاس های دانشگاهی بعنوان درس۳واحدی توسط وزارت محترم علوم تصویب گردد!!!؟؟؟پیشنهاد دیگری نیز به وزارت محترم ارتباطات داریم و اینکه از تمبر این فتح الفتوح  تاریخی در مبارزه بافساد با تصویر رئیس آن دستگاه نظارتی رونمایی کند!!!
و هر چه سریعتر پس از القابی نظیر سردار دیپلماسی،لقب سردار مبارزه با فساد اقتصادی به رئیس مقتدر!!!و باهوش!!! آن دستگاه نظارتی اعطا شود و برای او در سالن اجتماعات برج میلاد یک مراسم تجلیل با حضور انقلابیون برجسته و مقامات دولتی سایر کشورها ترتیب داده شود!!!اگرچه بعید است همه ی این تجلیل ها و تکریم ها بتواند قطره ای از ذکاوت و انقلابی گری!!! رئیس این دستگاه نظارتی را جبران نماید.
انتهای پیام
اما احوال یکی از انقلابی ترین دستگاههای نظارتی استان نیز جای بسی تامل و البته تقدیر دارد. گویا رئیس و دست اندرکاران مشتاق به مبارزه با فساد در این دستگاه نظارتی معطل درج اسناد تخلف و روشن شدن فساد مالی منجر به خسارت به بیت المال بودند تا ریشه ی این فساد های علنی را بخشکانند! شما مردم و البته روسای محترم  این مسئولان نظارتی گلستانی به عملکرد خیره کننده ی اینها و هوش والای آنها غبطه می خورید و قطعا از ابعاد گسترده ی برخوردها و کیفرخواست های صادر شده برای آن مدیرکل متخلف اطلاع عمومی لازم را دارید...این ابعاد مبارزه با مدیر متخلف چنان در سطح استان پیچید که امروز حتی کودکان دبستانی نیز از فتوحات فاتحان تاریخ در جمع خود دم نمی زنند بلکه از فتح الفتوحی که توسط آن دستگاه نظارتی و رئیس با ذکاوتش در مبارزه با مفاسد و مفسدان اقتصادی صورت گرفته دم می زنند!؟الله اکبر به این انقلابی گری و فتوحی که توسط فاتحان تاریخ فساد در گلستان انجام شده است؟!مردم می دانند که امروز مدیرکل متخلف و فاسد اقتصادی در پشت میله های زندان اشک می ریزد و ناله از فتوحی سر می دهد که با هوشمندی و ذکاوتی  مثال زدنی که اجنه ی محترم هم از پی بردن به آنها ناتوان بودند روی داد و آن مدیرکل متخلف را روانه ی زندان کرده!!!البته در این مبارزه ی عمیق با فساد و متن کیفر خواست و رو شدن این تخلفات رافت اسلامی شامل حال این مدیرکل شد و درخواست اعدام به حبس ابد بدل گشت!؟


آقای ج  دستگیر و تمام گذشته و عملکردش توسط رئیس آن دستگاه نظارتی که اصطلاحا عند هوش و انقلابی گریست کشف شد و تمام آن پرونده هایی که بسته شده بودند مجدد به گردش افتاده است! مردم از این اقدام آن دستگاه نظارتی چقدر مسرور شده اند تا جایی که در خیابانها و میادین اقدام به پخش شیرینی و شکلات می نمایند.فتوحی که در مبارزه با فساد توسط رئیس این دستگاه نظارتی دیدیم چنان برای جامعه ی گلستان شادی آور بود که حتی شادی مردم را در هفته ی وحدت تحت الشعاع قرار داد و البته بر شکوه این هفته افزوده.باید همینجا از مسئولین مافوق آن دستگاه نظارتی بخواهیم جهت این فتح الفتوحی که مردم استان را به شدت شاد کرده مسئول آن دستگاه نظارتی را تشویق و ترفیع دهند تا بر شکوه اقدام انقلابی آنها بیفزایند!؟اقدامی که لرزه ای جانانه بر پیکره ی مدیر های دانه درشت متخلف دیگر هم انداخت و آنها خود اقرار نامه تخلف و فسادهای خود را پیش از تحقیقات عمیق و هوشمندانه ی رئیس آن دستگاه نظارتی برای فتح فتح الفتوحی دیگر در قالب خود اظهاری تسلیم آن دستگاه نظارتی کرده اند!؟که این شکل برخورد با مفسدین در حداقل یک قرن اخیر توسط این دستگاه نظارتی بی سابقه بوده است!!!در همینجا نیز این پایگاه خبری بر خود فرض می داند از رئیس و دست اندرکاران باهوش و انقلابی این دستگاه نظارتی استان نهایت تقدیر را داشته باشد و پیشنهاد می دهد مدال ملی مبارزه با فساد اقتصادی به رئیس این دستگاه نظارتی اعطا شود.تا آنگونه که شایسته و بایسته است از هوشمندی و علم شایان توجه این مسئول نظارتی تقدیر بعمل آید.آری اینجا گلستان است مسئولین انقلابی نظارتی آن تا زمان رسیدگی به رانت خواری و فساد اداری متخلفین خواب را برخود حرام کردند!!!
انتهای پیام

 

 

 

 نوشتن دیدگاه