پیشتر در اخبار ذکر شد که قربان شفاهی و شیخ معصومی فر در سازمان جهاد فشارهایی را برای انتصاب محمد مهدی لولایی به عنوان معاون مرکز کشاورزی و منابع طبیعی گلستان وارد میکند.اکنون به این سوال پاسخ داده میشود ک چرا امروز شیخ معصومی و قربان شفاهی اینگونه حمایت قرار می دهند ؟!

 به گزارش پایگاه عدالت خواهانپیشتر در اخبار ذکر شد که قربان شفاهی و شیخ معصومی فر در سازمان جهاد فشارهایی را برای انتصاب محمد مهدی لولایی به عنوان معاون مرکز کشاورزی و منابع طبیعی گلستان وارد میکند.اکنون ب این سوال پاسخ داده میشود ک چرا امروز شیخ معصومی و قربان شفاهی اینگونه چنین فرد متخلفی که سابقه ی واریز پول بیت المال را ب حساب شخصی داشته برای نشستن بر کرسی معاونت مرکز تحقیقات مورد حمایت قرار می دهند ؟!
پاسخ این سوال را باید در زمانی جستجو کرد  که لولایی رئیس مرکز آموزش جهاد گلستان بود.قوانین این را می گوید ک هر فردی بناست در دانشگاه علمی کاربردی تدریس داشته باشد می بایست دارای کد تدریس  این دانشگاه باشد.لولایی بدون توجه به این موضوع و در زمانیکه شیخ معصومی فر و قربان شفاهی فاقد کد تدریس بودن برای آنها تدریس گذاشته بود آن هم بصورت سفارشی!!!نکته ی جالب این است ک کلاسهایی ک برای این دونفر در دانشگاه می گذاشته  بعضا در ساعت کار اداری بوده! و در این حالت می بایست کارمندان سازمانی مانند شیخ معصومی و قربان شفاهی یا مرخصی می گرفتن!!! یا از ضریب کمتری در درآمد بهره می بردند!اما وضعیت برای این دو با حالت دیگری توسط لولایی رقم میخوردو ب اصطلاح حال ویژه ایی به این دونفر می دهد و چرب آنها را تحویل میگیرد؟!
اما حمایت ویژه ولا بی گری قربان شفاهی برای لولایی ب حمایت امروز او برای انتصاب او محدود نمی شود!!!وقتی لولایی رااز ریاست مرکز آموزش عزل کردند بلافاصله شفاهی عطف به خوش خدمتی های سابق لولایی یک جایگاه من در آوردی خارج از چارت سازمانی به نام جانشینی معاونت توسعه برای او ایجاد می کند! و اورا باوجود عدم موافقت سازمان تحقیقات و آموزش کل کشور مبنی بر انتقال به سازمان جهاد به شکلی بی سابقه برای دریافت حقوق و مزایای چرب به سازمان جهاد می برد! و در این مسیر با مایه ای سنگین و برغم مخالفت انتقال مکانی،انتقال حقوق ثابت وی را انجام می دهد!!!؟در حالی که در یک نمونه ی روشن در سازمان با انتقال حقوق و مزایای یک نیروی ثابت سالم با وجود موافقت انتقال سازمانی مخالفت کرده و در کار وی اخلال می کند!!!؟؟؟
اما با توجه به اینکه دکتر فرجی در گفتگو با مدیریت این پایگاه پس از خبر گذشته راجع به لولایی و تخلفات وی( در خبر قبلی به آن اشاره گردید) گفت که من دغدغه ی کار علمی دارم توجه مخاطبین و بویژه شخص دکتر فرجی را به علاقه مندی قابل تامل لولایی به علم و کار علمی جلب می کنیم!!!!؟:
وقتی آقای لولایی رئیس مرکز آموزش جهاد می شود موظفی تدریس او وفق قوانین به۶ساعت تقلیل می یابد تا به امورات مدیریتی خود برسد اینجاست که لولایی بدون توجه به رسالت مدیریتی در جایگاه ریاست مرکز تا می تواند برای خود حق التدریس مازاد بر۶ساعت موظفی ردیف می کند!!!چرا که توجیه اقتصادی او در آن زمان در علاقه ی او به تدریس بیشتر خلاصه می شد!!!اما وقتی مرکز آموزش و تحقیقات ادغام می شوند و لولایی را که خیلی به تدریس هم علاقه داشته!!!از ریاست مرکز آموزش بر می دارند برای ۱۶ساعت تدریس موظفی خود در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ذره ای علاقه قائل نمی شود چرا که بنا نیست با وجود۱۶ساعت تدریس موظفی مجالی برای کسب درآمد بیشتر از طریق کلاسهای حق التدریس و حق مدیریت برای او باقی نمی ماند و قطعا وی بلحاظ مالی متضرر می شد!!!اینجاست که او پس از برداشتن از ریاست مرکز آموزش به محل کار خود که باید۱۶ساعت موظفی درس می داد بر نمی گردد!!!و تصمیم می گیرد تا با لابی با شفاهی و به منظور بهره مندی از مزایای مالی ویژه ی سازمان جهاد به جایگاه من درآوردی جانشینی شفاهی راضی می گردد!!!و این رفتار لولایی جوابی قاطع است به دکتر فرجی که دغدغه ی علم دارد!!!و دوست دارد فردی علم دوست را با شایستگی در جایگاه معاون خویش منصوب کند!!!

لولایی الان  توسط شفاهی در پست مدیریت پشتیبانی و رفاه سازمان جهادکشاورزی استان گلستان بکارگیری شده در حالی که این پست از مجموعه جهادکشاورزی حذف و در مدیریت امور اداری ادغام شده بود و وجود ندارد
لولایی باید طبق قانون به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان محل کار خود برگردد چون ماندنش خلاف هست چون ماموریتی او تمام شده است

 

 

 

 دیدگاه‌ها   

0 #1 م.ج 1396-09-01 13:06
این مطلب توسط شخص یا اشخاصی نوشته شده که بیشتر خواسته اندعقده گشایی کنند.در مسیر سیربه سوی معبود دیگر هدف وسیله را توجیح نمیکند .یعنی خواسته فرد هیچ اهمیتی ندارد.تنها پرهیز گاری است که انسانرا به مقصد میرساند. حالا دوستان عزیز هرچقدر میتوانید. هم دیگر را برای رسیدن به نون نوا بکوبید شاید چیزکی یا لقمه گلوگیری نصیب شما گردد.
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه