برخورد عجیب و تاسف بار عده‌ای از نمایندگان موبایل به دست مجلس در مواجهه با موگرینی!

هنور مراسم تحلیف رئیس جمهور پایان نیافته بود که برخی خبرگزاری‌ها عکس‌هایی از اقدام تامل و تاسف بر انگیز چند تن از نمایندگان مجلس در مواجهه با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا منتشر کردند.

در این تصاویر که تعدادی از نمایندگان شناخته شده مجلس نیز در آن حضور داشتند، تقلای عجیبی برای گرفتن عکس یادگاری! با نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا مشاهده می‌شد، گویی علت اصلی حضورشان در این مراسم نیز همین عکس برداری بوده است.

 

 

زز سوی دیگر، اقدام خارج از عرف و اشتباه حسن قشقاوی معاون کنسولی ظریف وزیر امور خارجه در هماهنگی و پس از آن عکاسی از خانم موگرینی، بخش دیگری از پازل تحقیر ملت در خانه ملت بود که توسط این مسئول دولتی تکمیل شد.

 

 نوشتن دیدگاه