مهران مدیری با محمد باقر نوبخت دیدار کرد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهانمهران مدیری  دوشنبه 29 خرداد  با حضور در دفتر  محمد باقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور با وی گفت و گو کرد .

فیلم ساعت 5 عصر به کار گردانی مهران مدیری بزودی اکران می شود.

مهران مدیری  و محمد باقر نوبختنوشتن دیدگاه