م

حمد هاشمی به عنوان نماینده اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق ایران ضمن حضور در منزل ابراهیم یزدی وزیر خارجه اسبق ایران در تهران، از او عیادت کرد و یکی از کتاب های هاشمی رفسنجانی را به یزدی هدیه داد.

 

**حسن رحیم پور ازغدی ضمن تبیین اندیشه‌‌های حضرت امام، با اشاره به اظهارات عده‌ای مبنی بر اینکه امام و انقلاب تندروی داشته‌اند و مسئله فلسطین به ما ربطی ندارد، ادامه می‌‌دهد: «مرحوم بازرگان در کتاب خود نوشته که مرگ بر آمریکا جزو شعارهای انقلاب نبوده این را چپی‌‌ها به ما تحمیل کردند و امام آمد انقلاب را منحرف کرد. انقلاب فقط گفته بود شاه استبداد نکند.»

**برخی شخصیت‌‌ها با خاطره‌سازی از حضرت امام و سید احمد آقا به دنبال تطهير ديگران هستند. تا جایی که برخی به دنبال تطهیر چهره امثال بازرگان از زبان حضرت امام و یادگار ایشان بودند. در یکی از آخرین موارد، روزنامه‌ای در گفت‌وگو با یکی از چهره‌های فرهنگی به دنبال نشان دادن دلجویی سید احمد آقا از بازرگان به استناد یک عکس از ملاقات این دو با هم بوده است.عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران درباره «ادعای دلجویی حاج احمد آقا از بازرگان در ملاقات با وی» با تأکید بر اینکه نباید مسائل انسانی را با مواضع سیاسی در تقابل دید، می‌‌افزاید: « عیادت از بیمار لزوما یک اقدام سیاسی نمی‌تواند باشد و این ملاقات به این معنی نیست که سید احمد آقا مواضع سیاسی بازرگان را قبول دارد و پذیرفته است. عیادت از یک بیمار که مواضع سیاسی او را هم قبول نداریم یک امر پسندیده است لذا اگر آن فرد در مصاحبه با روزنامه‌ای گفته باشند «شاید این مسئله محتمل است که سید احمد آقا در آن ملاقات از بازرگان دلجویی کرده باشد» نظر خودش را داده است و سندی بر این ادعا موجود نیست بلکه بر عکس سند قطعی و روشن داریم که سید احمد آقا از نهضت آزادی شکایت کردند و تقابل خودشان را با مواضع این نهضت اعلام و وقتی نهضت آزادی مدعی شد نامه حضرت امام متعلق به امام نیست و دست نوشته سید احمد آقاست، از این نهضت شکایت کردند و این نهضت دادگاهی و محکوم شد. بنابراین عیادت یک بیمار در جایگاه خود، امری جداگانه است و نباید این دو را با هم مخلوط کرد.»

 نوشتن دیدگاه