پرونده هایی که افشای آنها احتمالا راز سر به مهر و دلیل اصلی حمایتهای بدون مرز رفسنجانی برای پایان دادن به رسیدگی به جرایم کرباسچی را روشن خواهد کرد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"کرباسچی شهردار اسبق تهران پس از دوره نه چندان طولانی مدیریت خود به اتهامات متعددی از جمله اختلاس و بذل و بخشش های نجومی دادگاهی و نهایتا محکوم شد. پرونده ای که با پادرمیانی مکرر هاشمی رفسنجانی و نامه نگاری های وی در بسیاری از موارد مبهم باقی ماند.

منابع آگاه خبری می گویند بررسی های تازه از تخلفات کرباسچی در شهرداری تهران منجر به دسترسی به اسناد تازه ای شده است که نشان می دهد برخی از مدیران کارگزارنی وقت (که برخی از آنها در دولت کنونی پست دارند) و همچنین برخی از نزدیکان هاشمی رفسنجانی از بذل و بخشش های این شهردار معزول متنعم شده اند.

پرونده هایی که افشای آنها احتمالا راز سر به مهر و دلیل اصلی حمایتهای بدون مرز رفسنجانی برای پایان دادن به رسیدگی به جرایم کرباسچی را روشن خواهد کرد.

گفته می شود محمد باقر قالیباف قصد دارد روند پیگیری قضایی این اسناد جدید را به جریان بیاندازد و معتقد است پروژه سیاسی املاک نجومی در دوران مدیریت وی به خاطر اطلاع جریان نزدیک به اصلاحات از به جریان افتادن بررسی پرونده های کرباسچی شکل گرفته است.

احیاء مجدد شایعه وجود حسابهای بانکی به نام رییس قوه قضاییه که سالها پیش در دوران مدیریت کرباسچی نیز بر سر زبانها انداخته شد در همین راستا ارزیابی می شود/کانال سرینوشتن دیدگاه