یک صفحه مجازی در اینستاگرام که به صورت اختصاصی برای یک خواننده زن فعالیت می کند اقدام به انتشار فیلم هایی از تک خوانی این خواننده زن به صورت غیر قانونی در فضای مجازی نموده است!

به گزارش پایگاه عدالت خواهانیک صفحه مجازی در اینستاگرام که به صورت اختصاصی برای یک خواننده زن فعالیت می کند، اقدام به انتشار فیلم هایی از «تک خوانی» این خواننده زن به صورت «غیر قانونی» در فضای مجازی نموده است!

بنایراین گزارش، سحر محمدی خواننده زنی است که چند سالی است با حضور در تور های خارجی اقدام به تک خوانی می کند و در داخل ایران نیز همین رویه را دنبال می کند. وی که هم در موسسات خصوصی تدریس خوانندگی می کند و هم از قرار معلوم همچنان آوزا می خواد؛  مدعی «ممنوع الکاری» است!


پخش

این خواننده زن، سال گذشته همزمان با «ایام فاطمیه» اقدام به تک خوانی در خارج از کشور نمود و هیچ نهادی با وی برخورد نکرد! او با این ادعا که فیلم تک خوانی اش را کسان دیگری در فضای مجازی منتشر نموده اند از محکومیت قضایی تبرئه شد اما مدتی بعد صفحاتی در تلگرام و اینستاگرام با نام وی به راه افتاد که هر چند از دسترسی اش به تصاویر بسیار خصوصی می توان حدس زد ارتباط مستقیمی ممکن است بین آن صفحات و خواننده وجود داشته باشد اما در صفحه ادعا شده است که هیچ ارتباطی به این خواننده زن ندارد!

اینستاگرام ملقب به «سحر محمدی» به صورت دائم کلیپ هایی از تک خوانی این خواننده زن و لایو هایی از وی منتشر می کند و بسیاری از کاربران هم برای صدای وی به به و چه چه ارسال می کنند!

حال سوال این است که در شرایطی که تک خوانی زنان «قانوناً» و «شرعاً» اشکال دارد چگونه این فیلم ها به راحتی در اینستاگرام منتشر می شود و کسی را یارای برخورد قانونی با متخلف نیست؟!

 

 

 

 نوشتن دیدگاه