به گزارش پایگاه عدالت خواهانشبکه الجزیره در گزارشی با اشاره به تلاش های دیپلماتیک ظریف پس از خروج آمریکا از برجام، به ماجرای آتش زدن پرچم آمریکا در صحن علنی مجلس، و مخالفت تعدادی از نمایندگان با این اقدام هم اشاره شده است. ویدئوی زیر را با زیرنویس فارسی ببینید.

شبکه الجزیره در گزارشی با اشاره به تلاش های دیپلماتیک ظریف پس از خروج آمریکا از برجام، به ماجرای آتش زدن پرچم آمریکا در صحن علنی مجلس، و مخالفت تعدادی از نمایندگان با این اقدام هم اشاره شده است. ویدئوی زیر را با زیرنویس فارسی ببینید.

                                                   فیلم اصلی

 

 

 

 نوشتن دیدگاه