محمود صادقی نماینده اصلاح طلب و عضو لیست امید مجلس در صفحه شخصی خودش نوشته است که می توان با واگذاری یکی از جزایر سه گانه ایران به امارات درآمد کشور را افزایش داد!

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"محمود صادقی نماینده اصلاح طلب و عضو لیست امید مجلس در صفحه شخصی خودش نوشته است که می توان با واگذاری یکی از جزایر سه گانه ایران به امارات درآمد کشور را افزایش داد!
 


دانلود   - زمان:  2دقیقه و 31 ثانیه  - حجم: 5/45 MBواکنش طوفانی حسن عباسی به
 
محمود صادقی نماینده اصلاح طلبِ مجلس و عضو لیست امید
از حامیانِ محمد خاتمی و دولت روحانی

واکنش طوفانی حسن عباسی به
 
 
 
 
 


نوشتن دیدگاه