اصلاح طلبان توجه‌شان به موضوع دیانت مردم توجه ضعیفی است در حالی که ما معتقدیم بدون توجه به این مسئله هیچ جریان سیاسی در کشور نمی‌تواند به اهدافش برسد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهانتیم همراه حسن روحانی به شدت از جریان اصلاحات ابراز نگرانی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، تیم همراه حسن روحانی رئیس دولت یازدهم و دوازدهم سه مسئله عمده با اصلاح‌طلبان مطرح کرده اند.

در جلسات مختلف بحث های تیم حسن روحانی مسایل زیر را به عنوان اختلافاتشان با اصلاح طلبان مطرح می کنند:

اول- اصلاح طلبان می‌خواهند با ساختارهای سیاسی کشور درگیر شوند در حالی که ما می‌خواهیم از طریق این ساختارها کار کنیم.

دوم- اصلاح طلبان توجه‌شان به موضوع دیانت مردم توجه ضعیفی است در حالی که ما معتقدیم بدون توجه به این مسئله هیچ جریان سیاسی در کشور نمی‌تواند به اهدافش برسد.

سوم- اصلاح طلبان به شدت انحصارگرا هستند و معتقدند فقط جناح آنهاست که می‌تواند کشور را اداره کند و همه همکاران دولت یا همکاران اصلی دولت باید از جناح آنها انتخاب شوند در حالی که ما عقیده‌ داریم این است که باید با هر دو جناح سیاسی کشور کار کرد و نمی‌شود کشور را با یک جناح اداره کرد.

چهارم- ضمنا اصلاح طلبان نتوانستند روابطشان با نظام را ترمیم کنند و برای دولت نشست و برخاست با جریان اصلاحات و پیگیری مطالبات اصلاح طلبان، هزینه‌های سنگینی دارد.

با وجود طرح این مسایل اما حلقه اطرافیان روحانی معتقدند: «ما به اعتماد سران جریان اصلاحات و همینطور به رأی بدنه اصلاح طلبان به ویژه در انتخابات مجلس آینده نیاز داریم و نباید اجازه دهیم یک جریان تندرو در بدنه اصلاحات روابطمان را با سران اصلاحات تخریب کند.»

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه