عکس دردناک زلزله کرمانشاه | یکی از غم انگیزترین تصاویر زلزله کرمانشاه، تصویر پدری است که بر پیکر بی جان فرزندش مویه می کند...

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"عکس زیر دردناک ترین تصویر از زلزله کرمانشاه را نشان می دهد. پدری که با دیدن جسم بی جان فرزندش، بغضش ترکیده و گریه می کند.نوشتن دیدگاه