تخلفات انتخاباتی توسط ستاد انتخابات کشور بی داد می کند/ لحطه به لحطه با تخلفات انتخاتی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تخلفات انتخاباتی توسط ستاد انتخابات کشور بی داد می کند/ لحطه به لحطه با تخلفات انتخاتی

ارتفاع برف شهرستان کوهرنگ در 48 ساعت گذشته از 4 متر گذشت و زیر شلاق بارش برف، مه و کولاک روز سختی را گذراند.

دسته: چهارمحال و بختیاری