دانشجویان دانشگاه آزاد بجنورد پس از حضور سر زده هاشمی رفسنجانی در این دانشگاه با شعار «هاشمی هاشمی، بصیرت بصیرت» از وی استقبال کردند.

دسته: خراسان جنوبی