میانگین بارش فقط در ۷ استان کشور نسبت به پارسال مثبت و در ۲۴ استان دیگر منفی گزارش شده است.

به گزارش پایگاه عدالت خواهانميانگين بارش در استان هاي بوشهر 247 درصد، سيستان و بلوچستان 36 درصد، فارس 37 درصد، کرمان 16 درصد، گلستان 26 درصد، مازندران 3 درصد و هرمزگان 521 درصد نسبت به پارسال مثبت است.
همچنين ميانگين بارش تنها در استان گلستان با 4 درصد افزايش نسبت به دراز مدت ثبت شده و ميانگين بارش در 6 استان ديگر نام برده شده نسبت به دراز مدت منفي است.
به اين ترتيب بيشترين کاهش بارش نسبت به مدت مشابه پارسال در استان هاي اصفهان 87 درصد، خراسان جنوبي 85 درصد، قم 84 درصد، مرکزي 79 درصد، چهارمحال و بختياري 76 درصد، سمنان 70 درصد، لرستان 67 درصد، تهران 66 درصد، خوزستان 59 درصد و يزد 51 درصد ثبت شده است.
ميانگين بارش کشور از ابتداي سال آبي تاکنون 36 ميلي متر گزارش شده است که نسبت به پارسال 34 درصد و نسبت به درازمدت 58 درصد کاهش دارد.

گیلان پربارانترین و خراسان جنوبی کم باران ترین استان
از ابتدا سال آبی جاری تا کنون استان گیلان با 344 میلیمتر بارش و استان و خراسان جنوبی یک میلیمتربارش پرباران ترین و کم باران ترین استان کشور گزارش شدند.
 میانگین بارش سایراستان ها به این شرح است:
آذربایجان شرقی 76 میلیمتر، آذربایجان غربی 91 میلیمتر، اردبیل 99 میلیمتر، اصفهان 6 میلیمتر، البرز 56 میلی متر، ایلام 74 میلیمتر، بوشهر 64 میلیمتر، تهران 35 میلیمتر، چهارمحال بختیاری 72 میلیمتر، خراسان رضوی 12 میلی متر، خراسان شمالی 36 میلی متر خوزستان 38 ملی متر ، زنجان 47 میلی متر، سمنان 7 میلی متر و سیستان و بلوجستان 2 میلی متر ثبت شده است.
همچنین میانگین بارش از ابتدای سال آبی تا کنون در استان فارس 40 میلی متر وقزوین 53 میلی متر، قم 7 میلی متر، کردستان 97 میلی متر، کرمان 8 میلی متر، کرمانشاه 86 میلی متر، کهگیلویه و بویراحمد 85 میلی متر، گستان 172 میلی متر و لرستان 82 میلی متر، مازندران 266 میلی متر، مرکزی 21 میلی متر، هرمزگان 24 میلی متر همدان 57 میلی متر و یزد سه میلی متر گزارش شده است.
به این ترتیب میزان ورودی آب از ابتدای سال آبی به 177 سد کشور 4 میلیارد و 740 میلیون متر مکعب بود که 33 درصد نسب به زمان مشابه کاهش دارد و میزان خروجی آب از این تعداد سد از ابتدای سال آبی 7 میلیارد و 680 میلیون متر مکعب ثبت شده که شش درصد کاهش را نشان می دهد.
به این ترتیب حجم مخزن 177 سد کشور هم اکنون 20 میلیارد و 380 میلیون متر مکعب آب دارد که 14 درصد نسبت به زمان مشابه کمتر است.
ظرفیت کل مخازن سدهای کشور 50 میلیون متر مکعب است که هم اکنون 41 درصد آن پر شده است.

 

 

 

 نوشتن دیدگاه