نابع خبری از گروگان‌گیری در یک کلیسا در شهر «آماریلو» در ایالت تگزاس خبر می‌دهند. 

 

در حال تکمیل...

 نوشتن دیدگاه