تصاویری دیگر از لحظه اصابت موشک‌های سپاه به مواضع داعش منتشر شد.

                          فیلمنوشتن دیدگاه