پایگاه عدالت خواهان"صحنه قتل محمدحسین، دانش آموز 10 ساله مشهدی صبح سه شنبه با حضور قاضی حسن حیدری بازسازی شد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"تصاویری از بازسازی صحنه قتل محمدحسین را در زیر مشاهده کنید.

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه