به گزارش پایگاه عدالت خواهان"،اتفاقی تکان‌دهنده در یکی از زندان‌های کرمان❗️

                                          دریافت.mp4  

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه