خواهر و برادر جوان تصور نمی کردند راز کثیف شان در خانه خلوت فاش شود.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان، این خواهر و برادرکه در گناباد خرده فروشی مواد مخدر می کردند دستگیر شدند.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان سرهنگ علی اکبر کیانی ،رییس پلیس شهرستان گناباد گفت: با دستگیری این خواهرو برادر در بازرسی از خانه آنها ۴۷گرم شیشه،۳۰گرم هرویین،۳گرم تریاک و ۱۰ دستگاه ترازوی دیجیتال به همراه چهار میلیون و ۱۲۳هزارتومان وجه نقد کشف, شد. متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.

 

 

رکنا

 

 

 

 نوشتن دیدگاه