"به نظر کمی ماجرا مشکوک بود، چرا که فکر می‌کنم مهاجم قصد داشته‌ خودرویی را مقابل ساختمان باشگاه پرسپولیس به آتش بکشد"

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"گرشاسبی گفت: وقتی دوربین‌های مداربسته موجود را بررسی کردیم، به نظر کمی ماجرا مشکوک بود، چرا که فکر می‌کنم مهاجم قصد داشته‌ خودرویی را مقابل ساختمان باشگاه پرسپولیس به آتش بکشد، وقتی در ادامه متوجه می‌شود خودرویی از مقابل به سمتش می‌آید ترسیده و گالن بنزین را همانجا رها می‌کند. 
 
به گزارش آفتاب‌نیوز، وی افزود: در ادامه نگهبان باشگاه هم که از موضوع مطلع شده برای آنکه آتش به خودروهای اطراف و ساختمان باشگاه سرایت نکند با پا برای خاموش کردن آتش اقدام می‌کند، همین موضوع باعث مصدومیتش می‌شود. نیروهای انتظامی پیگیر حادثه است تا ماجرا دقیق روشن شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


نوشتن دیدگاه