این نقشه مناطقی را که زلزله بزرگ دیشب در آنها حس شد نشان می دهد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"بزرگی این زلزله 7.6 ریشتر عنوان شده و کانون آن منطقه ای در مرز ایران و عراق بوده است. بر اساس این نقشه از تهران تا بیروت و از تفلیس تا دوحه این زلزله و پس لرزه های آن را حس کرده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه