هشت تن از مرزبانان ناجا در چالدران به شهادت رسیدند.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"بعدازظهر امروز طی درگیری بین نیروهای مرزبانی ناجا و گروههای تروریستی در منطقه مرزی چالدران، ضمن وارد شدن تلفات به گروههای تروریستی، متاسفانه 8 تن از نیروهای هنگ مرزی چالدران به شهادت رسیدند. 
این گزارش حاکیست تعقیب اشرار مسلح در منطقه مذکور در حال پیگیری است

 

 

 

 

 

 

شهادت 8 تن از نیروهای مرزبانی ناجا در منطقه مرزی چالدران
شهادت 8 تن از نیروهای مرزبانی ناجا در منطقه مرزی چالدران
درگیری بین نیروهای مرزبانی ناجا و گروههای تروریستی در منطقه مرزی چالدران


نوشتن دیدگاه