وکیل و منشی قزوینی هدف تیراندازی قرار گرفتند/ دقایقی پیش بر اثر تیراندازی در حکمت ۲۳ خیابان نوروزیان قروین یک وکیل و منشی وی زخمی شدند

  فوری/شلیک مرگبار به وکیل و منشی اش در قزویننوشتن دیدگاه