یک قلاده سگ تریبت شده در شهر اصفهان به طور ناگهانی به صاحب خود حمله کرد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهانشهروندخبرنگار ما فیلمی از لحظه حمله ناگهانی یک قلاده سگ تربیت شده به صاحب خود در شهر اصفهان را ارسال کرده است.


                   فیلم اصلی


نوشتن دیدگاه