یک کارگر پس از سقوط وحشتناک از دکل مخابراتی به طرز دردناکی جان سپرد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهانفرو ریختن دکل مخابراتی باعث مرگ دردناک یک کارگر شد.

                                   لینک دانلودنوشتن دیدگاه